Богословське відділення / Оголошується збір статей у науковий журнал "БОГОСЛОВСЬКИЙ ВІСНИК" (№10),
: ГОЛОВНА :: ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ :: НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС :: ВИКЛАДАЧІ :: СТУДЕНТИ :: АБІТУРІЄНТУ :: ВИПУСКНИКИ :
: ХРАМИ :: КОНТАКТИ :: ЖЕРТВОДАВЦЯМ :: БОГОСЛОВСЬКИЙ ВІСНИК :: БІБЛІОТЕКА :: :: Державне визнання документів про вищу духовну освіту :

Розклад занятьНаш банерПрогноз погоди

Оголошується збір статей у науковий журнал "БОГОСЛОВСЬКИЙ ВІСНИК" (№10)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 Запрошуємо Вас надсилати матеріали до збірника наукових праць

«БОГОСЛОВСЬКИЙ ВІСНИК» (№ 10).

Випуск збірника заплановано на грудень 2014 р.

 

Орієнтовна проблематика наукового випуску:

  • Сучасний стан релігійного життя в Україні та світі;
  • Історія Церкви;
  • Біблієзнаство;
  • Церковно-державні відносини;
  • Християнське сакральне мистецтво.

 

Редакційні вимоги до змісту та оформлення статті:

 

1. Обсяг відредагованої автором статті повинен складати 8-12 сторінок.

 

2. Текст статті повинен відповідати вимогам ДАКу України, згідно з якими обов’язковими є такі елементи (вони виокремлюються рубриками в тексті статті):

  – постановка проблеми (постановка проблеми в контексті сучасної богословської науки та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями);

 ­– аналіз останніх досліджень і публікацій;

 – мета статті (формулювання мети статті та постановка завдань);

виклад основного матеріалу дослідження (з обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі.

 

3. Статтю супроводжують анотації обсягом не менше 5 рядків (українською мовою

- після її назви та англійською мовою – після тексту статті), а також ключові слова.

 

4. Комп'ютерний варіант статті повинен відповідати таким вимогам:

– формат аркуша А 4;

– усі поля2 см;

– шрифт Times New Roman, розмір шрифту -11 кеглів, стиль “звичайний”;

(якщо в тексті статті, з огляду на необхідність, використано інший шрифт, необхідно подати його в окремому файлі);

– міжрядковий інтервал – 1;

– абзацний відступ –1 см;

– текст і супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені; прізвища (та інші власні назви), а також використані у тексті терміни, мають бути звірені й уніфіковані;

– текст статті не повинен містити примусових переносів.

 

5. Послідовність структурних елементів статті:

- перший рядок - ім’я та прізвище автора (напівжирний курсив, праворуч);

- наступний рядок – назва міста поживання автора (напівжирний курсив, праворуч);

- наступний рядок – шифр УДК (звичайний шрифт, ліворуч);

- через рядок – назва статті (відцентрована, великі літери, напівжирний шрифт);

- через рядок – анотація українською мовою (не менше 5 рядків)

- наступний рядок –  ключові слова;

- через рядок - основний текст статті

- через рядок – Джерела та література  в алфавітному порядку із дотриманням встановленого стандарту;

- через рядок – анотація англійською мовою із зазначенням імені та прізвище автора, назви статті та ключовими словами.

- посилання в тексті подавати в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки (наприклад: [4, с. 39]).

Приклад оформлення статті:

 

Богдан Боднарюк,

УДК 272-788 „10/13”                                                                                                                               м. Чернівці

 

ОРДЕНСЬКЕ ЧЕРНЕЦТВО ХІ-ХІV СТ.: ЕПОХА РОЗКВІТУ ТА ДОМІНУВАННЯ
У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЦІУМІ (ІІІ)

 

У статті автор продовжує (див. «Богословський вісник» №7 (2013 р.) та №8 (2013 р.)) цикл досліджень присвячених історії християнського чернецтва. Запропоноване дослідження містить комплексний аналіз ролі та впливу орденського чернецтва у ХІ-ХІV століттях на теренах Західної Європи.

 

Ключові слова: Церква, чернечі ордени, папа римський, Західна Європа.

 

Основний текст статті …

 

Джерела та література

 

Bohdan Bodnaryuk,

Chernivtsi

ORDER’S OF THE MONK’S IN XI-XIV CENTURY’S:  HEYDAY AND DOMINATION

IN WESTERN SOCIETY

 

SUMMARY

The author …

 

Keywords: Church, monastic orders, Pope, Western Europe.

 

6). Матеріали просимо надсилати в електронному форматі на поштову скриньку богословського відділення Київської православної богословської академії при філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:  bogoslovcv@ukr.net

 

Матеріали повинні містити такі елементи (названі латиницею за прізвищем автора з відповідним розширенням):

1). оформлену відповідно зазначених вимог статтю (.doc)

2). відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, адреса, e-mail та контактний телефон (.doc)

3). Матеріали надсилати до 30 жовтня 2014 року на зазначену електронну поштову скриньку

4). За достовірність цифр, фактів, назв, прізвищ, історичне та наукове спрямування, доцільність, наведену у матеріалах, відповідальність несе автор.

 Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статті, оформлені з порушенням вимог або такі, що не відповідають науковому спрямуванню збірника.

 

Контакти:

 Поштова адреса: Богословське відділення Київської православної богословської академії при філософсько-теологічний факультет ЧНУ ім. Юрія Федьковича вул. Коцюбинського2, м. Чернівці, Україна, 58012

 Телефон: +38 (0372) 58-47-29

 Електонна пошта: bogoslovcv@ukr.net

 Skуpe: bogoslovcvua


Версія для друку
Автор: prodo
Дата створення: 2014-09-24
Рубрика: Оголошення
Перегляди: 679

Пошук

Наші друзі

Церква.info: Офіційний веб-сайт УПЦ Київського Патріархату

Синодальне управління у справах освіти

cerkva-snt.at.ua

КПБА

Дніпропетровська Духовна Семінарія

Львівська Православна Богословська Академія

Волинська православна богословська академія

cerkva.te.ua

Рівненська духовна семінаріяeXTReMe Tracker

Пишіть нам. Е-mail:
Всі тексти, зображення, ілюстрації та інший вміст цього веб-сайту є власністю
Богословського відділення КПБА при ФТФ ЧНУ ім. Ю. Федьковича.
При використанні будь-якої інформації з даного сайту посилання
на
www.bogoslov.cv.uaОБОВ’ЯЗКОВЕ.

| ГОЛОВНА || ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ || НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС || ВИКЛАДАЧІ || СТУДЕНТИ || АБІТУРІЄНТУ || ВИПУСКНИКИ || ХРАМИ || КОНТАКТИ || ЖЕРТВОДАВЦЯМ || БОГОСЛОВСЬКИЙ ВІСНИК || БІБЛІОТЕКА || || Державне визнання документів про вищу духовну освіту |