Державне визнання документів про вищу духовну освіту

Міністерство освіти і науки України (далі – МОН) відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. за № 652 «Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами» розпочинає процедуру державного визнання зазначених документів.

Визнанню підлягають документи про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, які видані до 6 вересня 2014 року вищими духовними навчальними закладами, статути (положення) яких зареєстровані в установленому законодавством порядку.

Визнання документів про вищу духовну освіту

Державне визнання документів про вищу духовну освіту здійснюється на підставі заяви власника документа про вищу духовну освіту (зразок можна завантажити за цим покликанням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0678-16#n18) або клопотання релігійного центру (управління) (для вищих духовних навчальних закладів УПЦ Київського Патріархату – Синодального управління у справах духовної освіти), що подається за умови наявності заяви фізичної особи.

Разом із заявою встановленого МОН зразка у зброшурованому вигляді подаються такі документи:

1) клопотання релігійного центру (управління) (за наявності);

2) засвідчені в установленому порядку:

2. 1) копія документа про вищу духовну освіту, який визнаватиметься, виданого до набрання чинності Законом України «Про вищу освіту»;

2. 2) копія додатка до документа про вищу духовну освіту або іншого документа, що містить інформацію про освітній рівень, кваліфікацію, тривалість, обсяг і зміст освітньої програми (може видати той вищий духовний навчальний заклад, який видав диплом, або його правонаступник на підставі архівних відомостей);

2. 3) копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника документа про вищу духовну освіту;

2. 4) копія документа про зміну імені власника документа про вищу духовну освіту (за наявності);

2. 5) переклад на українську мову копій зазначених вище документів у разі їх видання іноземними вищими духовними навчальними закладами;

3) документ банківської установи про оплату адміністративної послуги з державного визнання документів про вищу духовну освіту.

За бажанням заявників (за наявності) додатково можуть подаватися засвідчені в установленому порядку копії документів здобуту ними про вищу освіту державного зразка та додатки до них.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. за № 550 розмір плати за надання МОН адміністративної послуги з визнання документів про вищу духовну освіту, виданих вищими духовними навчальними закладами, становить:

для фізичних осіб – три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (51, 00 грн.);

для юридичних осіб – п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85, 00 грн.).

Плата за адміністративну послугу з державного визнання документів про вищу духовну освіту вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби України (доходи місцевого бюджету).

Код відомчої організації – 16 (Міністерство освіти і науки України).

Код бюджетної класифікації за доходами – 22012500 (Плата за надання інших адміністративних послуг).

Реквізити – назву отримувача платежу, його розрахунковий рахунок, ідентифікаційний код, банк, код банку – можна дізнатися на сайті Державної казначейської служби України за цим покликанням: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category?cat_id=237852&page=0

Пакет названих документів можна надсилати поштою або подавати особисто до Міністерства освіти і науки України (проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135) у відділ документального забезпечення (загальну канцелярію) (к. 13).

Клопотання Синодального управління у справах духовної освіти Української Православної Церкви Київського Патріархату та консультацію з питань, пов’язаних із державним визнанням документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами УПЦ Київського Патріархату, можна отримати в Управлінні за адресою: вул. Трьохсвятительська, 6, м. Київ, 01601.

Контактний телефон: +38-044-278-89-53

Е-mail: decan@kpba.edu.ua

Контактна особа: секретар Синодального управління у справах духовної освіти, декан богословського факультету Київської православної богословської академії Олександр Якович Мирончук.