Вийшов друком черговий номер наукового журналу

Вийшов друком черговий номер наукового журналу "Богословський вісник". Науковий журнал «Богословський вісник» укладено з наукових статей викладачів та студентів Богословського відділення Київської православної богословської академії при філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, а також інших науковців, у працях яких розглядаються питання історії, філософії та психології релігії.

Науковий журнал «Богословський вісник» - для богословів, філософів, релігієзнавців, а також для усіх, хто цікавиться сучасною богословською та світоглядно-філософською думкою.

Богословський вісник. Науковий журнал. – № 15. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 220 с.

dscn4055_500


ЗМІСТ

Бабич Н. «Велика кількість мудрих – спасіння світу».

Горохолінська І. Реформація європейських цінностей в контексті вчення Івана Павла ІІ 

Лагодич М. прот., Заяць М. Вплив Реформації, Протестантизму та Контрреформації на формування провідних тенденцій релігійно-богословського мислення в Україні

Лагодич М. прот., Черепюк В. Перший повний переклад Біблії українською мовою П. Куліша, І.Пулюя та І. Нечуй-Левицького.

Луцан І. дияк. Розвиток мережі релігійних організацій у Чернівецькій області та загострення міжконфесійних конфліктів (кін. ХХ-поч. ХХІ ст.)

Мизак Н., Яремчук А. Ідейно-релігійна полеміка блаженного священомученика єпископа Григорія Хомишина з митрополитом Андреєм Шептицьким про два царства.

Никольский Е. Апокатастасис в святоотеческом богословии: истоки идеи, полемика, анализ.

Симчич М. прот., Значення молитви для зростання в християнських добрих справах і доброчесності.

Чолкан В., Чолкан М. Святослав Гординський – дослідник і майстер іконопису.

Шкрібляк М. Ренесансно-реформаційний рух в Європі та на етнічних землях України: національна історіософська проекція..

Щербань М. прот., Слюсарчук І. Історичні передумови та основні джерела становлення християнської антропології періоду «Золотого віку» патристики.

Щербань М. прот., Ужитчак В. Концепти «насильство», «репресія», «ненасильство»: спроба філософсько-богословської рефлексії.