Державне визнання документів про вищу духовну освіту

Міністерство освіти і науки України 

розпочинає процедуру державного визнання документів про вищу духовну освіту

виданих вищими духовними навчальними закладами України!

Визнанню підлягають документи про вищу духовну освіту, які видані до 1 вересня 2018 року вищими духовними навчальними закладами, статути (положення) яких зареєстровані в установленому законодавством порядку.

Визнання документів про вищу духовну освіту

Державне визнання документів про вищу духовну освіту здійснюється на підставі заяви власника документа про вищу духовну освіту (зразок можна завантажити за цим покликанням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0678-16#n18).

Разом із заявою встановленого МОН зразка у зброшурованому вигляді подаються такі документи:

1) довідку з ЧНУ про те, що Ви дійсно навчались (готують на кафедрі);

2) засвідчені в установленому порядку:

2. 1) копія документа про вищу духовну освіту, який визнаватиметься, виданого до набрання чинності Законом України «Про вищу освіту» (засвідчуєте в нотаріуса);

2. 2) копія додатка до документа про вищу духовну освіту (засвідчуєте в нотаріуса);

2. 3) копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника документа про вищу духовну освіту (засвідчуєте своїм підписом);

2. 4) копія документа про зміну імені власника документа про вищу духовну освіту (за наявності);

2. 5) копія атестату про повну середню освіту (засвідчуєте в школі, або в нотаріуса);

3) документ банківської установи про оплату адміністративної послуги з державного визнання документів про вищу духовну освіту.

За бажанням заявників (за наявності) додатково можуть подаватися засвідчені в установленому порядку копії документів здобуту ними про вищу освіту державного зразка та додатки до них.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. за № 550 розмір плати за надання МОН адміністративної послуги з визнання документів про вищу духовну освіту, виданих вищими духовними навчальними закладами, становить:

для фізичних осіб – три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (51, 00 грн.);

Плата за адміністративну послугу з державного визнання документів про вищу духовну освіту вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби України (доходи місцевого бюджету).

Код відомчої організації – 16 (Міністерство освіти і науки України).

Код бюджетної класифікації за доходами – 22012500 (Плата за надання інших адміністративних послуг).

Реквізити – назву отримувача платежу, його розрахунковий рахунок, ідентифікаційний код, банк, код банку – можна дізнатися на сайті Державної казначейської служби України

Пакет названих документів можна надсилати поштою або подавати особисто до

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України

проспект Перемоги, 10,

м. Київ,

01135.

Довідку з деканату факультету та консультацію з питань, пов’язаних із державним визнанням документів про вищу духовну освіту можна отримати на кафедрі.

Контактний телефон: +38-0509347953

Контактна особа: прот. Миколай Лагодич.