Відбулося обговорення освітніх програм зі спеціальності 041 Богослов’я першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

10 червня 2024 року, на базі Волинської православної богословської академії відбулося обговорення освітніх програм (ОП) зі спеціальності 041 Богослов’я першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що реалізуються у ВПБА та Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

1718096531490_500

На робочій зустрічі були присутні ректор та представники ректорату ВПБА та запрошені преставники Волинської єпархії ПЦУ. Освітню програму зі спеціальності 041 Богослов’я першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ЧНУ ім. Ю. Федьковича присутнім представив гарант цієї освітньої програми, доц., прот. Микола Щербань.

1718096531480_500

1718096531446_500

1718096531468_500

У ході дискусії було обговорено низку важливих проблем, що постають переред викладацьким колективом, здобувачами та стейкхолдерами у процесі реалізації ОП. Зокрема, особливу увагу учасники зустрічі приділили питанням міжнародної академічної мобільності (викладачів та здобувачів), розширення різнопланової співпраці  між Академією та Університетом по вдосконаленню та зміні освітніх компонентів ОП, у відповідності до нових вимог та викликів.