Богословське відділення / Протоієрей Миколай Лагодич, методист Богословського відділення, доцент,
: ГОЛОВНА :: ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ :: НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС :: ВИКЛАДАЧІ :: СТУДЕНТИ :: АБІТУРІЄНТУ :: ВИПУСКНИКИ :
: ХРАМИ :: КОНТАКТИ :: БІБЛІОТЕКА :: Студентське товариство «ACADEMIA ORTHODOXA» :: Державне визнання документів про вищу духовну освіту :: Переведення на навчання/Придбання другої вищої освіти :

Підрозділи
прот. Ігор Луцан
доц. прот. Миколай Щербань
протоієрей Миколай Лагодич
Марчук Олександр Танасійович

Розклад занятьНаш банер
Протоієрей Миколай Лагодич, методист Богословського відділення, доцент

 11_500_02

 Протоієрей Миколай Лагодич народився 19 грудня 1975 року в м. Червонограді Львівської області.
   Закінчив Київську Духовну Семінарію та Академію. Захистив кандидатську дисертацію на тему: „Церковна політика радянського уряду на Галичині у період 1945-65 рр". Постановою Вченої ради КДА від 16 червня 2000 року надано науковий ступінь кандидата богословських наук.
   10 липня 2000 р. Учбовим комітетом УПЦ КП призначений на посаду викладача теологічного відділення Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича.
   23 липня 2003 р. наказом Голови Учбового комітету призначений на посаду методиста Богословського відділення Київської Духовної Академії при філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного ім. Ю. Федьковича. На даній посаді працював до 31 серпня 2019 року.
   30 червня 2005 р. закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича і отримав базову вищу освіту за напрямком підготовки „Філософія" та здобув кваліфікацію бакалавра філософії.
   7 липня 2005 року Святійшим Патріархом Київським та всієї Руси-України Філаретом у Володимирському соборі м. Києва рукоположений у сан диякона, а 10 липня 2005 року Святійшим Патріархом у цьому ж храмі рукоположений у сан пресвітера.
   Указом Святійшого Патріарха Київського та всієї Руси-України № 100 від 14 вересня 2005 року призначений другим священиком Трьохсвятительського храму при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.
   20 червня 2006 р. закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича і отримав повну вищу освіту за спеціальністю „Релігієзнавство" та здобув кваліфікацію релігієзнавця, викладача філософсько-релігієзнавчих дисциплін.

Рішенням Вченої Ради Київської православної богословської академії (протокол № 12 від 4 червня 2010 року) та благословенням Святійшого Патріарха Київського та всієї Руси України Філарета (указ 59 від 23 червня 2010 року) присвоєно звання доцента.

Від 17 березня 2011 року член Редакційного комітету у складі Видавничого відділу Київської Патріархії (ЖУРНАЛ № 1 ЗАСІДАННЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДУ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ від 17 березня 2011 року під головуванням Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА).

24 грудня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 48.125.01 у Національному університеті «Острозька академія» захистив дисертацію «Специфіка функціонування структур Української греко-католицької та Руської православної церков у Східній Галичині в умовах радянської моделі державно-церковних відносин (1945-1965 рр.)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (історичні науки).

28 квітня 2015 року рішенням  Атестаційної  колегії Міністерства освіти і науки України  присвоєно науковий ступінь кандидата історичних наук.

Наказом МОН України від 06.04.2016 № 375 «Про затвердження персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України» обраний до складу науково-методичної комісії з гуманітарних наук та богослов’я (підкомісія 031 Релігієзнавство) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

З 8 листопада 2016 року доцент кафедри культурології, релігієзнавства та теології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Наказом МОН України від 13.12.2016 № 1509 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 13 грудня 2016 року»  затвердженно рішення Комісії з державного визнання дипломів про науковий ступінь, документів про наукові ступені та вчені звання  про державне визнання атестатів доцента, виданих вищими духовними навчальними закладами та видано диплом кандидата наук з богослов’я та атестат доцента кафедри церковної історії КПБА державного зразка.

Наказом МОН України від 29.10.2018 № 1173 введений до складу Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту.

Від 21 серпня 2020 року член Синодальної календарної комісії (ЖУРНАЛ № 20 ЗАСІДАННЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДУ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ від 21 серпня 2020 року під Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

1 вересня 2020 року Указом Високопреосвященнійшого архієпископа Чернівецького та Хотинського ГЕРМАНА № 47 призначений головою Відділу релігійної освіти, катехізації та місіонерства Чернівецько-Хотинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України).

Наказом МОН України від 02.12.2022 р. № 1091 «Про затвердження складу Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту" введений до складу Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту.

Один із співавторів нового типового плану для спеціальності „Православне Богослов'я" у Чернівецькому національному університеті та ряду спецкурсів для нього.
   Одружений, виховує двох синів та доньку.
   За період роботи у Чернівецькому університеті було підготовлено до друку в наукових та періодичних виданнях понад десять статей церковно-історичної тематики та з проблем релігійної освіти в сучасній Україні

Підручники:

 Канонічне право: навч. посібник / укл. свящ. М. Лагодич. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 400 с.

  Методичні розробки:


Лагодич М. свящ. Богослужбова практика [Текст]: навчально-методичні рекомендації / укл. свящ. М. Лагодич. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. - 92 с.

Історія Помісних Православних Церков: навчально-методичні рекомендації. – Ч. 1 – Диптихіальні Церкви / укл.: доц. прот. М. Щербань, прот. М. Марусяк, свящ. М. Лагодич. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2009. – 112 с.


Brodestkyi, Oleksandr; Horokholinska, Iryna; and Lahodych, Mykola (2020) "Ukraine Orthodoxy Autocephaly: Social and Value Challenges," Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 40 : Iss. 9 , Article 3. Available at: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol40/iss9/3 (WoS https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=1069-4781&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal)

Brodetskyi, Oleksandr; Horokholinska, Iryna; and Lahodych, Mykola (2022) "Value Vectors of the World Local Orthodox Churches Position Regarding Russia's War Against Ukraine," Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 42 : Iss. 8 , Article 2.
DOI: https://doi.org/10.55221/2693-2148.2385
Available at: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol42/iss8/2

 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International

Шкрібляк М. В. ПАТРІАРШИЙ І СИНОДАЛЬНИЙ ТОМОС ПРО НАДАННЯ АВТОКЕФАЛЬНОГО ЦЕРКОВНОГО УСТРОЮ ПРАВОСЛАВНIЙ ЦЕРКВI УКРАЇНИ ЯК ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЦЕРКОВНУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І ДЖЕРЕЛО КАНОНІЧНОГО ПРАВА / М. В. Шкрібляк, М. М. Лагодич. // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. – 2022. – №33 (72) № 4. – С. 1–8. (електронну версію Тому 33 (72) № 4, 2022 журналу розміщено за посиланням: http://juris.vernadskyjournals.in.ua/33-72-4 )

DOI https://doi.org/10.32782/TNU-2707-0581/2022.4/01


Публікації в колективних монографіях:

Лагодич М. Духовна освіта в Україні: сучасний стан і перспективи// Актуальні питання релігієзнавчої та богословської думки: Колект. монографія / За ред. В.О. Балуха. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010 – С. 229-246.

Лагодич М. Донікейські джерела церковного права / Микола Лагодич // Феномен релігії у творах античних та середньовічних мислителів : Колективна монографія / За ред. член-кор. НАПН України В.О. Балуха. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 78-91.

Лагодич М., Гавриїл Костельник: богослов  та філософ / Микола Лагодич // Філософсько-богословська спадщина мислителів XVII-XX ст.: колективна монографія. –Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. ‑ С. 78-91.

Лагодич М.  Релігійна освіта в сучасній Україні: стан, тенденції та виклики // Аксіосфера освіти: історичні тенденції та пріоритети сьогодення: колективна монографія / за ред. член-кореспондента НАПН України В.О. Балуха. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018 – С. 197-203.

Лагодич М. Сакральне в культурі: євхаристичне життя християнина у період Великого посту // Феномен культури у гуманітарному дискурсі: монографія / за заг. наук. ред. проф., член-кор. НАПН України В.О. Балуха. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 292-309.

 

Публікації у вітчизняних журналах

   Лагодич М. Сповідницький шлях і науково-богословський спадок архієпископа Луки /Войно-Ясенецького/ // Православний вісник. - К.: УПЦ КП, 1999. - 1999. - № 11-12. - С. 74-84.
   Лагодич М. Преподобний та Богоносний отець наш Іов Манявський // Православна Галичина. - Львів, 2001. - №2 (7). - С. 25-27.
   Лагодич М. Торжество Православ'я у Галичині // Український церковно-історичний журнал. - К., 2003. - № 1(4). - С. 54-75.
   Лагодич М. Чесна перед Господом смерть преподобних його... // Апологет. Богословський збірник Львівської духовної академії та семінарії Української Православної Церкви Київського Патріархату. - Львів, 2004. - №4. - С. 66-76.
   Лагодич М. Релігійна освіта в Україні: сучасний стан та її перспективи // Труди Київської Духовної Академії. Богословсько-історичний щорічник Київської Духовної Академії Української Православної Церкви Київського Патріархату. - К., 2005. - № 2 (2). - С. 265-269.

Лагодич М. М. прот. доц. Економічна складова боротьби з РПЦ в СРСР у середині ХХ ст./прот. Миколай Лагодич// «Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Одеса) Україна, 21-22 червня 2014 року). – Одеса: «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2014. – С. 57-61;

Лагодич М., прот., доц. Феномен покутництва в радянській Україні /прот. М. Лагодич // Богословський вісник . – Чернівці, 2014. – №9. – С. 26-31;

Лагодич М. М. Вплив радянської релігійної політики на конфесійні трансформації та структуризацію церковних відносин у Галичині (1944 – 1965 рр.) / Микола Лагодич // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць.– К., 2014. – № 87. – С. 109-114;

Lahodych M. M. Formation and activity of the Russian Orthodox Church eparchies in Galicia in the 1945-65 s./ M. M. Lahodych // Modern Science – Moderní věda. – Prague, 2014. –№ 3. – Р. 174-181.

Лагодич М. М. Роль о. Г. Костельника у створенні «Ініціативної групи по возз’єднанню греко-католицької церкви з православною» та підготовці Львівського собору 1946 р. / Микола Лагодич // Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць. – Число 21. Вип. 5: у двох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. Частина 1. – С. 57–69.

Лагодич М. Формування та діяльність єпархій Російської Православної Церкви у Західній Україні ( 1945-65 рр.) / Лагодич Микола // Українське православ’я у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій (пам’яті митрополитів Василя Липківського та Іоанна (Боднарчука)): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27-28 листопада 2014., м. Тернопіль) / за заг. ред. д. істор. н. Е Бистрицька (гол. ред..), д. істор. н. І. Зуляк, д. філос. н. О. Саган, д. філос. н. Л. Филипович. – Тернопіль-Київ, 2014. – С.95-101.

Протоієрей Миколай Лагодич. Започаткування видруку «Православного вісника» у Львові /прот. М. Лагодич // Православʼя в Україні: Збірник матералів V Міжнародної наукової конференції / [під. ред. митроп. Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. – К.: [Київська православна богословська академія], 2015. – Ч. 2. – С. 459-468.

Лагодич М. прот. Практичне поєднання сповіді та причастя: історична ретроспектива та сучасний стан  / Микола Лагодич // Український православний вісник Помісна Церква. – Київ, 2020. – № 11 (15). – С. 38-49. (https://www.pomisna.info/wp-content/uploads/2020/12/ptsu_2020_1115_web.pdf?fbclid=IwAR0-8a0D8Yk-UAR5iSFLyaGiVlMwJ-1hmvoCKUvUYcjCbWzW4F8GzikSdQo)

Інші публікації

   Лагодич М. Міжконфесійні конфлікти на Буковині: витоки, стан, шляхи розв'язання // Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти. Науковий збірник // За заг. ред. В.М.Олуйка та А.М.Колодного. - Хмельницький: Видавництво Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2003. - С. 69-71.
   Лагодич М. Проблеми викладання християнської етики в загальноосвітніх закладах // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Збірник наукових праць. Вип. 163-164. Філософія. - Чернівці: Рута, 2003. - С. 75-79
   Лагодич М. Собор Галицьких святих та історія його встановлення // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Соціально-гуманітарні науки / Упоряд. і відп. Ред. В. Балух. - Чернівці: Рута, 2004. - С. 184-188
   Лагодич М. свящ., Ірина Преловська. Громадська обрядовість як засіб антирелігійної боротьби у радянській Галичині в середині ХХ ст. // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2006. Книга І. - Львів: „Логос", 2006. - С. 352-356
   Лагодич М. свящ. Антирелігійна боротьба в СРСР у середині ХХ ст. // Материалы международной научной конференции „Взаимоотношения между политикой и христианством", Донецк, 24-25 февраля, 2006/ Донецкий христианский университет. - Ровно: ПП ДМ, 2006. - С.39-43
   Лагодич М. Галицьке Православ'я // Полісся Православне. - Житомир, 2000. - № 4 (28). - С. 6-7.
   Лагодич М. Величне свято Воскресіння // Університетський вісник. - Чернівці, 2002. - № 4-5 (1616-1617).
   Лагодич М. Першопокликаний серед апостолів // Буковинське віче. - Чернівці, 2002. - № 93 (1304). - С. 1.

Лагодич М. М.  Міжконфесійний конфлікт навколо монастиря в Уйковіцах: історична ретроспектива / Микола Лагодич // Міжконфесійні конфлікти у трансформаційних регіонах: історична ретроспектива та виклики сучасності. Толерантність в історичному і міжкультурному вимірах: матеріали міжн. наук.-прак. конф. 13-14 жовтня 2016 р. / за заг. ред. проф., член-кор. НАПН України Балуха В. О. – Чернівці, Чернівецький нац.. ун-т, 2016. –  С. 63-70.

 

Нагороди:

   31 січня 2004 року Святійшим Патріархом Київським та всієї Руси-України Філаретом нагороджений Благословенною Грамотою.
   14 жовтня 2004 р. ректором Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича проф. М. Ткачем нагороджений грамотою за успіхи у науково-методичній роботі.
   30 вересня 2005 р. Святійшим Патріархом Київським та всієї Руси-України Філаретом нагороджений медаллю святих Кирила і Мефодія.
   12 лютого 2008 року за Божественною Літургією в університетському храмі Трьох Святителів м. Чернівці, з благословення Святійшого Патріарха Київського та всієї Руси-України Філарета, Високопреосвященійшим Димитрієм архиєпископом Переяслав-Хмельницьким нагороджений правом носіння наперсного хреста.
   2 жовтня 2008 року за Божественною Літургією в університетському храмі Трьох Святителів м. Чернівці, з благословення Святійшого Патріарха Київського та всієї Руси-України Філарета, Високопреосвященнійшим Димитрієм архиєпископом Переяслав-Хмельницьким нагороджений орденом святителя Миколая Чудотворця.

10 квітня 2012 року Святійший Патріарх Київський та всієї Руси-України Філарет на малому вході під час Літургії Ранішосвячених Дарів у Свято-Володимирському кафедральному соборі за ревне служіння Церкві підніс до сану протоієрея;

14 жовтня 2013 року за Божественною Літургією в університетському храмі Трьох Святителів м. Чернівці, з благословення Святійшого Патріарха Київського та всієї Руси-України Філарета, Високопреосвященнійшим ЕПІФАНІЄМ митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Білоцерківським, Патріаршим намісником, головою Синодального управління у справах духовної освіти нагороджений правом носіння палиці;

6 травня 2015 року, в день Переполовення П'ятидесятниці і пам'яті святого великомученика Юрія Переможця, за Божественною Літургією в соборі святого Юрія Переможця Видубицького Михайлівського чоловічого монастиря в м. Києві Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом нагороджений правом носіння хреста з прикрасами.

15 жовтня 2015 р. ректоратом Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича нагороджений грамотою за високі досягнення в навчальній, науковій і виховній роботі та з нагоди Дня філософсько-теологічного факультету.

19 грудня 2015 року, за Божественною Літургією в університетському храмі Трьох Святителів м. Чернівці, з благословення Святійшого Патріарха Київського та всієї Руси-України Філарета, з нагоди 40-річчя від дня народження нагороджений орденом святих Кирила та Мефодія.

 15 лютого 2017 року оголошена подяка по Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (наказ №217-К від 15.02.2017 р.).

5 березня 2019 року, за Божественною Літургією в університетському храмі Трьох Святителів м. Чернівці, архієпископон Тернопільським і Кременецьким НЕСТОРОМ нагороджений ювілейною медаллю "1030 років хрещення Руси-України".

5 липня 2019 року, за Божественною Літургією в університетському храмі Трьох Святителів м. Чернівці, від імені Блаженійшого Митрополита Київського та України Епіфанія, архієпископом Тернопільським і Кременецьким НЕСТОРОМ, нагороджений благословенною Грамотою та відзнакою Предстоятеля.

7 липня 2019 року, коли Православна Церква вшановує Різдво чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана та преподобних отців Іова й Феодосія Манявських, за Божественною Літургією в Хресто-Воздвиженському Манявському чоловічому монастирі Блаженнійшим Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм нагороджений правом носіння митри.

З нагоди 30-ліття відродження Української Автокефальної Православної Церкви, з благословення Предстоятеля УПЦ (ПЦУ) Блаженійшого Митрополита Київського та України Епіфанія, нагороджений ювілейним орденом І-го ступення.

26 липня 2022 року Преосвященнійший Гавриїл, єпископ Рівненський і Сарненський, керуючий Рівненсько-Волинською єпархією ПЦУ з нагоди 25-ти ліття єпархії нагородив єпархіальною пам`ятною відзнакою РВЄ УПЦ (ПЦУ).


Версія для друку
Автор: fmykolaj
Дата створення: 2023-01-16
Рубрика: Новини богословської освіти
Перегляди: 11917

Пошук

Наші друзі

Івано-Франківський Богословський Інститут ім. преп. Феодосія Манявського

Вища Богословська Академія при Івано-Франківському Єпархіальному Управлінні ПЦУ

Київська Православна Богословська Академія

Дніпровська Духовна Семінарія

Львівська Православна Богословська Академія

Волинська Православна Богословська Академія

cerkva.te.ua

Рівненська духовна семінарія

Львівська духовна семінарія святого апостола і євангелиста Іоана Богослова


eXTReMe Tracker

Пишіть нам. Е-mail:
Всі тексти, зображення, ілюстрації та інший вміст цього веб-сайту є власністю
Богословського відділення КПБА при ФТФ ЧНУ ім. Ю. Федьковича.
При використанні будь-якої інформації з даного сайту посилання
на
www.bogoslov.cv.uaОБОВ’ЯЗКОВЕ.